SẢN PHẨM NỔI BẬT

SA

Tên sản phẩm: SA

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

VB

Tên sản phẩm: VB

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (không lò xo)

TC4

Tên sản phẩm: TC4

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chiều (có lò xo)

TCN

Tên sản phẩm: TCN

Loại sản phẩm: Phốt bơm chịu áp lực

D-1

Tên sản phẩm: D-1

Loại sản phẩm: Phốt thủy lực (phốt ben)

LBH

Tên sản phẩm: LBH

Loại sản phẩm: Phốt chặn bụi

APA

Tên sản phẩm: APA

Loại sản phẩm: Phốt khí nén

VA

Tên sản phẩm: VA

Loại sản phẩm: V-ring (VS.VA.VL)

RYT

Tên sản phẩm: RYT

Loại sản phẩm: Dây hướng dẫn - RYT (PTFE)

Tên sản phẩm: ĐỆM HUASI

Loại sản phẩm: Vòng Đệm

GSR

Tên sản phẩm: GSR

Loại sản phẩm: GSP / GSR / HBTS / SPGO

Tên sản phẩm: TC (VITON)

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

HÃY KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Copyright © 2018 Công ty TNHH Công Nghệ Phong Kín Hòa Thái