SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: O-RING, X-RING

Loại sản phẩm: O-ring, X-ring (AS-568 . P.G.S)

Tên sản phẩm: BR/L SEAL

Loại sản phẩm: Phốt PTFE

Tên sản phẩm: O-0RING CORD

Loại sản phẩm: O-ring cord, Dây O (NBR.Viton)

Tên sản phẩm: QLFY

Loại sản phẩm: Phốt xe các loại

VG

Tên sản phẩm: VG

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (không lò xo)

Tên sản phẩm: TC (NBR)

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

TC9

Tên sản phẩm: TC9

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chiều (có lò xo)

WR

Tên sản phẩm: WR

Loại sản phẩm: Dây hướng dẫn - RYT (PTFE)

Tên sản phẩm: ĐỆM HUASI

Loại sản phẩm: Vòng Đệm

GSP

Tên sản phẩm: GSP

Loại sản phẩm: GSP / GSR / HBTS / SPGO

GSR

Tên sản phẩm: GSR

Loại sản phẩm: GSP / GSR / HBTS / SPGO

Tên sản phẩm: TC (VITON)

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

HÃY KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Copyright © 2018 Công ty TNHH Công Nghệ Phong Kín Hòa Thái