SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: TC (NBR)

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

Tên sản phẩm: TC (VITON)

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

TB3

Tên sản phẩm: TB3

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

TB

Tên sản phẩm: TB

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

TA

Tên sản phẩm: TA

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

SC

Tên sản phẩm: SC

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

SB

Tên sản phẩm: SB

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

SA

Tên sản phẩm: SA

Loại sản phẩm: Phốt dầu xoay chuyển (có lò xo)

HÃY KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Copyright © 2018 Công ty TNHH Công Nghệ Phong Kín Hòa Thái